Price : $10.00 bookersquires
15-06-22 43 Hits

امروزه سلامت و رفاه اجتماعی زنان که نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند، نه تنها به عنوان یک حق انسانی شناخته شده است، بلکه تأثیر آن بر سلامت خانواده و جامعه اهمیت فزاینده ای پیدا می کند. سلامت زنان شامل سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، عاطفی و معنوی آنان است و تحت تأثیر عوامل فیزیولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. این تعریف از سلامت زنان، چارچوبی مفهومی برای رویکردی مناسب و مؤثر به برنامه‌های ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماری ارائه می‌کند.

سلامت زنان به دلیل ویژگی های زیستی و نقش آنها در باروری و همچنین نقش اولیه و اساسی آنها در ارائه مراقبت های بهداشتی در خانواده و جامعه با مردان متفاوت است. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، زنان به دلیل نقش های متعدد در خانواده و جامعه، گذراندن دوره های مختلف فیزیولوژیکی مانند بلوغ، قاعدگی، بارداری، زایمان و یائسگی و همچنین افزایش خطر فقر، گرسنگی و یائسگی، استرس بیشتری دارند. سوء تغذیه و تبعیض جنسیتی یک گروه پرخطر است. سلامت زنان به دلایل مختلفی آسیب پذیر است و علاوه بر ویژگی های زیستی، تحت تأثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. زنان از فرصت‌های عادلانه و برابر مانند مردان برای دسترسی به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی و اطلاعات و خدمات بهداشتی مورد نیاز خود برخوردار نیستند و هر چه تفاوت در دسترسی و استفاده از این فرصت‌ها بیشتر باشد، وضعیت آنها و وضعیت آنها بدتر می‌شود. فرزندان و خانواده ها و محرومیت ها. بیشتر رنج می برند.

آموزش و فرهنگ بهداشت از طریق زنان توسعه می یابد

وضعیت سلامت زنان شامل شرایط و بیماری هایی است که مختص زنان است یا شیوع، شدت، عوارض و پیامدهای متفاوتی در زنان دارد و یا از نظر عوامل خطر و دوره زمانی با مردان متفاوت است. آموزش و فرهنگ بهداشت از طریق زنان توسعه می یابد. زنان هم دریافت‌کننده و هم ارائه‌دهنده اصلی مراقبت در نظام سلامت هستند و بخش بزرگی از ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی در بخش رسمی سلامت را تشکیل می‌دهند.

سلامت زنان در اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد (MDGs) به شدت مورد تاکید قرار گرفته است.

اهمیت پرداختن به سلامت زنان در اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد (MDGs) مورد تاکید قرار گرفته است و این سند که چارچوبی بین المللی برای اندازه گیری پیشرفت به سوی توسعه پایدار و ریشه کنی فقر است، سه هدف دارد: لیدی هلث ارتقای برابری بین جنسیت ها و توانمندسازی. . زنان، بهبود سلامت مادر و مبارزه با بیماری ها ارتباط مستقیمی با سلامت زنان دارد. همچنین لزوم توجه به سلامت این قشر و مشارکت آنها در تدوین و اجرای سیاست ها و برنامه های کاهش خطر حوادث و بلایا و توانمندسازی آنها در برابر بلایا و ارائه راه های جایگزین برای کسب درآمد. پس از مواجه شدن با این شرایط، در سند سندایی. و برنامه راهبردی 6 ساله سازمان بهداشت جهانی بررسی شده است.

دستیابی به یک جامعه سالم در گرو سلامت زنان، مادران و دختران آن جامعه است

با توجه به این نکات می توان نتیجه گرفت که اگرچه مشکلات و مسائل بهداشتی برای هر دو جنس مهم است، اما توجه به سلامت زنان و دختران از اهمیت بیشتری برخوردار است. زیرا خصوصاً دختران از نظر جنسیت و در نتیجه مسئولیت و نقشی که از جامعه انتظار می رود شرایط خاصی دارند. دختران امروزی مادران فردا هستند و به دلیل این شرایط می توانند نقش اساسی در سلامت خود، خانواده و جامعه اطراف خود داشته باشند. هدف دستیابی به یک جامعه سالم به سلامت زنان، مادران و دختران آن جامعه بستگی دارد. بنابراین، با توجه به اهمیت جایگاه زنان در جامعه و نقش آن ها در توسعه همه جانبه کشور، شناخت وضعیت سلامت زنان و شناخت عوامل مؤثر بر آن می تواند مبنای برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب برای بهبود وضعیت و توسعه زنان باشد. .

Wassergasse 46, Neulendt, 4931

  Send Message

Related ads

7 Ultimate Weight reduction Exercises

If you would like to shed weight you'll want a set of highly effective weight loss exercises. Exercises that actually burn fat, are not far too difficult to do and ones that will possibly be fun and Phenq Price enjoyable. If exercise is enjoyable, you…

Don't Waste Time! 5 Facts To begin Wedding Dresses

The Reality Behind Why Marriage Ceremony Costume Sizes Run Small My mother and I went to Susan to search out her mother of the bride gown and he or she was amazing! She listened to what we said and pulled great gadgets. I'm hoping to go back soon to find…

Dogs Health Requires Treats That Teeth that are Clean

Is there something more irresistible than the special look that the dog of yours will give you when she's requesting a treat? The person who said that dogs do not have facial expressions? Mine certain does, and she knows just howto wrangle me in to giving…

Kenapa Mesti Bermain Slots Online Di Situs Judi MPO Slots

Beberapa situs judi online mpo slots waktu terakhir ini jadi suatu alternatif penting yang termashyur untuk beberapa penngemar setia permainan slots online. Bisa pula disebutkan apabila website judi online bertajub mpo slots adalah tempat terbaik buat…

What's The very best Pain Reliever For Muscle Pain? - Stop Pain Quickly And Naturally

Don't you would like to learn what's the very best pain reliever for muscle pain? Our human body is a congregation of about 800 muscles that stretch and flex, turn and ULY Cbd Gummies Cbd twist, to aid in the movement of ours. A lot of us just heave and…

Report this ad